Жуан дауысты дыбыс ?алай жасалады

 

 

 

 

4.Дауысты дыбыстарды айт?анда ауа ?кпеден ?алай шы?ады? Дауысты дыбыстар: (Гласные звуки в казахском языке). рп дыбыстарды табасы. Дауысты дыбыстар: а, о, , ы, е»,- деп анытайды да, ойын р арай дамытып: «дауысты дыбыстар а, о, , ыосы тран кйнде жуан айтылады», - дейд де, сзд алдында дйекше аза лпбинде 42 рп бар. Жуан, жшке дауысты дыбыстар алай жасалатынын анытаныз.ай дауысты дыбыс р жуан, р ашы, р ерндк? Берлген сйлемдерд айсысы аралас рмалас сйлемн соы басыы сйлем бола алады? 3) Т?рбиел?к: ?й жануарларын аялай б?луге, ?ам?орлы? жасау?а, топпен ж?мыс жасай б?луге, б?р-б?р?не к?мектесуге, сыйласты??а, ?йымшылды??а т?рбиелеу.2. Дауысты жне дауыссыз дыбыс дегенмз не? Жуан жне жшке дыбыстарды ата.Сздег дыбыс трлерн ажырата алады. Тл лгер карай созылу арылы жасалан дауысты дыбыстарды жшке дауысты дыбыстар деп атаймыз. (тл лгер арай созылу арылы жасалады). Блмдлг: «Сиыр» лен мазмнын таныстыру. Адийхан Рамазан, Павлодар облысы, Екбастз аласы, дайкл орта мектебн аза тл мен дебиет малм дыбыстар деп те атайды. Дауыссыз дыбыс кпеден шыан ауаны ауыз уысында кедергге шырап шыуынан жасалады. Дыбыс ндестг.Топтау сан есм алай жасалады. Жуан дыбыс. А. A) Арбакеш.

Дауысты дыбыстарды жаты атысына арай жктелетн трлерн крсетз. Читать тему: Дауысты дыбыстарды алмасуы на сайте Лекция.Орг Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар. Жуан ж?не ж?шке дауысты дыбыстар. Жшке буынды сздер атарын крсетз: а/ сынып, парта в/дптер, алам с/ мереке, блм д/ыркйек, оырау е/ ктап, оушы Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынан жасалатын дыбыстар. Масаты: Дауысты дыбыстар, оларды ерекшелктер туралы блед.

2.Фонетика сз ай тлден енген? 3.Тл дыбыстары алай жасалады? 4.Дыбыстау мшелерне нелер жатады? 5.лпби дегенмз не? Олар з беттермен буын ра ала ма? Олара атысты тасымал алай жасалады?Дауысты дыбыстар тлд атысына арай екге блнед: 1) жуан дауысты дыбыстар: а, о, ы, у. Ауа кпеден кедергсз шыып, ннен ана тратын Дауысты дыбыстар. Жшке дауыстылар. Жуан дауысты дыбыстар. К?н:04.04.2017ж Сынып: 1 «Б» ?атыс?андар саны: 17 ?атыспа?андар саны: П?н: Мектеп: М??алмн? есм: Сауат ашу 105 Байменова Г?лзира Саба?ты? та?ырыбы Мектеп асханасы. Таырыпа байланысты сздерд ш тлде айта алады. лг: Алакл а дауысты дыбыс,жуан Дауысты дыбыстарды тлд атысына арай блну ЖУАН ЖШКЕ (тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады). Жуан дауысты дыбыстарды мегертп, ажырата блуге йретуОушыларды кл-кйлерн тексерп, оларды назарын сабаа аудару, психологиялы дайынды жасау.Енд кестедег жуан дауысты дыбыс рптерн оиы жне жаттап алайы. Сабаты масаты: Оушыларды дауысты дыбыстар бойынша алан блмдерн кеейтуге ммкндк жасау, сз шнде жуан дауысты дыбыстарды ажырата блуге жаттытыру оушыларды сздк орын, сйлеу тлн дамытаболан дыбысты ести алады.Сйлеу дыбысты кш кпеден шыан ауа кшн дауыс шымылдыына тсетн ысымымен айындалады.СйлеуОл тл шыны астыы ызыл иекке ны тип, ауыз уысыны тар ашылуынан жасалатын жуан (гуттураль) дауысты, ыса дыбыс. жуан твердые. Жуан дыбыстарды крсетз.4. Тлд шы кейн тартылып, ст дестену арылы жасалан.буын болады, йткен тек дауысты дыбыс ана буын жасай алады. жшке мягкие. Жуан дауысты дыбыстарды крсетз.Дауысты дыбыса негзделетн ндестк заын табыныз. Дыбыс. 1. Сздег рптерд дрыс дыбыстай алады. Жшке дауысты дыбыстар мыналар: , , , , е, э, и, у Дауысты дыбыстар-а,,о,,е,ы,,,,и,э,(у) жуан дауысты дыбыстар-а,о,ы,,э,у Жшке дауысты дыбыстар-,,,,е,и ашы дауысты дыбыстар-а,,е,о,,э ыса дауысты дыбыстар-ы,и,,у,, ерндк-о,,у,, Езулк-а,,е,э,ы,, и Дауыссыз дыбыстарЯ-б,и,г,,д,ж,з, 2. Жуан дауысты дыбыстан ралан сзд табыыз. Сиыр Сабаты масаты: Жуан дыбыстар туралы блмдерн жетлдру. АЗА ТЛ. Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. Казахско-русский словарь Жуан дыбыс. Блмдлк: оушылара дауысты дыбыстар жайлы малмат беру, дауысты дыбысты трлер туралы тснк алыптастыру.Жуан дауыстылар тлд кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады.

Осы саб дыбысы жаты ыса ашылып, тлд жоары ктерлу арылы жасалады. Дауысты дыбыстар трлер Виды гласных звуков.Ернн атынасына арай По участию губ. Жуан дауысты дыбыстар а, о, , ы. У дыбысыны жуан дауысты дыбыс болып тран атарын табыыз. Жуан дауысты дыбыстарды крсетз.004. Жаты атысына арай дауысты дыбыстар алай блнетнн крсетз. Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыына Сабаты таырыбы:ыс. Жуан дауысты дыбыс калай жасалады ? жактын катысына карай. Жуан дауысты дыбыстарды айтанда тл кейн шегнп, тл ст дестенед. Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету. Дауысты дыбыстар.Жуан,жшке дауыстылар. Тлд атысына арай блнун аарту Файл дауысты дыбыстар емлес.doc для материала по дисциплинам Администрации, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Дауысты дыбыстарды? тлд? ?атысына ?арай б?лну. B) нерпаз. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед.аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар. Тек ашы дауысты дыбыстан жасалан сздерд табыыз. Блмдлк: Оушылара жуан дауысты дыбыстар жайында малмат беру.Матаыз, Алдарксе, Бауырса, Ханшайым олар жай келмей сендерге тапсырмаларын ала келпт. ндесм дыбысталуына арай жуан уезд дауысты дыбыс болып табылады. Айтыланда, кпеден ауа ешбр кедергсз, еркн шыатын дыбыстар дауысты дыбыстар деп аталады. Дауыссыз дыбыстар н мен салдырдыЖуан дауысты дыбыстар - начальные классы, урокиkopilkaurokov.ru//uroki/zhuan-dauysty-dybystarСаба?ты? та?ырыбы: Жуан дауысты дыбыстар.Топ басшыларын сайлап, ба?алау пара?шаларын тарату. Сабаты масаты: Блмдлк: Жуан дауысты дыбыстарды мегертп, ажырата блуге йрету оушыларды лед шапша, мнерлеп оуа тселдру де Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар а, о, , ы Сабаты масаттары : 1. ?ыс?а мерзмд саба? жоспары 5 "А" сынып, ?аза? тлСаба? ты? та?ырыбы Дауысты дыбыстар.Жуан ж?не ж?шке дауысты дыбыстар туралы т?снк.Жалпы ма?саттар О?ушылар?а дауысты дыбыстар туралы т?снк беру, т?снгендерн ?здгнен ?олдана блуге 2.Сздег дауысты дыбыстар жуан ба, жшке ме екенн ажыратып айтызуараса алау жанында1 Сздерд жуан,жшкеге ажырату Документы. Бз брнш Алдарксен тапсырмасын орындаймыз. аза тлнде 26 дауыссыз дыбыс бар: б, в, г, , д, ж, з, й, к, , л, м, н, , п, р, с, т, у, ф, х, , ц, ч, ш, щ. . дыбысы жуан ндесм уезбен дыбысталады. 2. спросил от aiko в категории Другое. 002. Основная словарная статья Жуан, жшке дауысты дыбыстар алай жасалатынын анытаыз.Жуан дауысты дыбысы бар негзг тбрд табыыз. Благодар орта мектеб Бастауыш класс малм Ахаева Бакыт Шаяхметовна Сауат ашу 1 - сынып Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар. Жуан жне жшке дауыстылар Сабаты масаты Оушыларды фонетика Атырау аласы Д.Байбосынов атындаы 13 лтты мектеп - гимназиясы бастауыш сынып малм Базарбаева Млдр Талатызы Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыс рптер Сабаты масаты: Дауысты ды Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы, у. Оны бесеу дауысты, он жетс дауыссыз, екеу жарты дауысты. ?р с?зде неше дауысты дыбыс бар? Олар ?алай ест?лед?? Жуан ба, ж???шке ме? Автор: Джолдыбаева Дания Аймханызы Бастауыш сынып малм "7 ОМ МДШО" КММ. Балалар, жуан дауысты дыбыстар?а сатылай кешенд талдау жасайды. Жуан ж?шке. ШО Бородулиха ауданы Петропавловка ауылы «Т.Аманов атындаы мектеп» КММ Бастауыш сынып малм Сабыржанова Сарыт Ахановна Сабаты таырыбы: Жуан жне жшке дауысты дыбыстар Саба Блмдлк оушылара жуан жне жшке дауысты дыбыстарды айтудаы ерекшелктерн блп, бр-брнен еркн ажырата блу дадысын алыптастыру Атбе аласындаы 34 орта мектепт аза тл мен дебиет пндерн малм Туребаева Глмира спанызыСабаты масаты: Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету аза тлне тн дауысты дыбыстар жйес [деу]Дауыссыз дыбыстар. (тл кейн шегнп,?ст д??естену ар?ылы жасалады.) (тл лгер ?арай созылу ар2.Монофтонг дыбыстар ?андай? 3.Дифтонг дыбыстарды ата. Скачать с сервера Вес файлаМатаыз, Алдарксе, Бауырса, Ханшайым олар жай келмей сендерге тапсырмаларын ала келпт. Атбе аласы. Сабаты масаттары: 1. «-Даан»«- деген» жрна жалану арылы. ашы открытые. Балмаганбетова Нуршат Сакиевна 24 лингвистикалы мектеп- гимназия Атбе аласы Пн аза тл Таырыбы Дауысты дыбыстар. алмасуы, сресе, жасалу орнына арай жуан дауыстылар мен жшке дауысты, жасалу жолына арай ашы дауыстылар мен ыса дауыстылар сйкестгне байланысты бой крсетед.деби тлдег жуан дауысты «а»дыбысыны орнына бз.

Полезное: